Doble copia homotópica de la ecuación no abeliana de Navier-Stokes (Valentina Guarín)

Coloquio de Orientación https://www.facebook.com/ColoquioOrientacionFC/

Homotopy double copy and the Kawai-Lewellen-Tye relations for the non-abelian and tensor Navier-Stokes equations
https://arxiv.org/pdf/2201.06047.pdf

# # #Fluidos #Mecáncia #CamposVectoriales #EcuacionesDiferenciales #EcuacionesNavierStokes #NoAbeliana #ColoquioDeOrientación #